TOTAL

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 34 % obj.
Gęstość abt. 1 g/ml
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Finnish Key Flag