TOTAL

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 34 % volumen
Massefylde ca. 1 g/ml
Godkendelser og certifikater Finnish Key Flag,M1 klassificering