TIMANTTI CLEAN

Specialakrylat

  • Vattenburen

Halvmatt vattenburen akrylatfärg. Färgen innehåller BioCote® silverfosfatglas antimikrobiell teknologi, som skyddar färgytan mot mikrober och förhindrar förekomst och förökning av mikrobiella tillväxten på färgytan.

För inomhusbruk i utrymmen där det krävs att vägg- och takytorna är lätta att tvätta och har god nötningsbeständighet. Rekommenderade objekt, där specialakrylat förbättrar utrymmenas funktion, är sjukhus, hälsocentraler och andra hälsovårdsutrymmen, åldringshem, daghem, skolor och övriga allmänna utrymmen samt t.ex. livsmedelsindustrins lokaler. TIMANTTI CLEAN kan användas för grundmålade eller grundade ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor enligt instruktionerna. TIMANTTI CLEAN lämpar sig också för övermålning av gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

I FUKTIGA UTRYMMEN OCH VÅTUTRYMMEN grundas ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor med TIMANTTI W fuktspärr. I TORRA UTRYMMEN grundmålas ovannämnda ytor med TIMANTTI 3 grundfärg. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Galvaniserade ytor grundmålas med TIMANTTI 3 grundfärg. Färgen omblandas väl före användningen. TIMANTTI CLEAN appliceras i ett eller två skikt med rulle, spruta eller pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021''.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
praktisk spridning 6 - 8 m²/l
Torktid - hanterbar efter 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har ytterst god hållbarhet mot nötning. Färgytan tål upprepad tvättning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Basfärger 1 och 3: 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Allergimärke (Finland),ISO 22196,M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)