TIMANTTI CLEAN

  • Vesialuseline

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Lahusti Vesi.
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid ISO 22196,Allergiamärgis (Soome),M1 klassifikatsioon