TIMANTTI CLEAN

Eriakrülaatvärv

  • Vesialuseline

Poolmatt vesialuseline akrülaatdispersioonvärv, mis sisaldab BioCote® hõbefosfaatklaasil põhinevat tehnoloogiat pinnakatte kaitsmiseks mikroobide paljunemise ja lisandumise eest värvitud alale.

Soovitatakse kasutada siseruumides, kus seina- ja laepindadelt oodatakse suurt pesukindlust ja vastupidavust mehaanilisele koormusele. Põhilised kasutuskohad, kus värvipinna antimikroobsust vajatakse, on haiglad, tervisekeskused ja muud raviasutused, hooldekodud, lasteaiad, koolid jm. avalikud asutused ning toiduainetetööstus. TIMANTTI CLEANiga võib värvida krunditud või värvitud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindu vastavalt värvimisjuhendeile. Lisaks sobib TIMANTTI CLEAN vanade alküüd- ja dispersioonvärvide hooldusvärvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest. Varem värvitud pinnad pestakse RENSA-SUPERiga. Kõvad või läikivad pinnad matistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm. Pinna ebatasasused silutakse sobiva TEKNOSPRO-sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Niisketes ja märgades ruumides betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, ja ehitusplaatpinnad krunditakse TIMANTTI W niiskustõkkega. Kuivades ruumides eelpool mainitud pinnad krunditakse TIMANTTI 3 kruntvärviga. Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA roostetõrjevärviga. Tsingitud pinnad krunditakse TIMANTTI 3 kruntvärviga. Enne kasutamist segada värvi hoolikalt. TIMANTTI CLEAN kantakse pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1 - 2 korda. Soovitatav kõrgsurvepihusti düüsisuurus on 0,017 - 0,021''.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Tuulutamine värvimistöö ja kuivamise ajal kiirendab kuivamist.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine kestab u. 4 nädalat, mille järel saavutab värvipind oma lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse. Enne seda tuleb pindu kasutada ettevaatlikult. Värvitud pinda võib puhastada neutraalse (pH 6 - 8) pesuainelahusega pühkides. Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka kergelt leeliselisi (pH 8 - 10) pesuaineid. Pesuaine ja mustus eemaldatakse lapiga ja/või pinda puhta veega loputades. Töövahendina kasutatakse puhastuslappi, pehmet käsna vms. Tugevat harjamist või nühkimist tuleks vältida. Pesuaineid kasutades järgige valmistaja lahjendus- ja kasutusjuhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Praktiline kulu 6 - 8 m²/l
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Töövahendid pestakse kohe pärast tööd sooja vee ja pesuainega.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvipinna kulumiskindlus on väga hea. Värvipind kestab regulaarset pesu. Märghõõrde kulumisklass on 1 EN 13300 (ISO 11998).
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 9L, 18L.
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Allergiamärgis (Soome),ISO 22196,M1 klassifikatsioon,Finnish Key Flag