TIMANTTI CLEAN

  • Vandbaseret

En halvmat acryl dispersionsmaling, der indeholder BioCote® sølvfosfat glas antimikrobiel teknologi til at beskytte overfladebehandlingen og forhindre kolonisering og nedbrydning forårsaget af mikrobiel vækst, når den er påført på det pågældende underlag.

Indendørs, hvor overfladen på vægge og lofter skal være lette at rengøre og slidstærke. Anbefalede objekter, hvor special acryl forbedrer funktionaliteten af området er sygehuse, sundhedscentre og andre offentlige lokaler, plejehjem, børnehaver, skoler og andre offentlige områder, så vel som områder indenfor fødevareindustrien. TIMANTTI CLEAN påføres på overflader på grundet beton, gips, spartel, tegl og bygningsplader i h.t. vejledningerne. TIMANTTI CLEAN er også velegnet til genbehandling af gamle alkyd- og dispersionsmalinger.

Forbehandling

Rengør nye overflader for støv og snavs. Rengør tidligere malede overflader med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra TEKNOSPRO serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og støvet fjernes.

Påføring

FUGTIGE OMRÅDER OG VÅDRUM: Beton, gips, spartel, tegl og bygningsplader grundes med TIMANTTI W fugtforsegler. I TØRRE OMRÅDER grundes de tidligere nævnte overflader med TIMANTTI 3 grunder. Ståloverflader grundes med FERREX AQUA korrosionshæmmende maling. Galvaniserede overflader grundes med TIMANTTI 3 grunder.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.

Vedligeholdelse

Det tager ca. 4 uger inden den endelige malingsfirm er dannet under normale forhold og derefter opnås den endelige holdbarhed og hårdhed. Inden da bør den malede overflade behandles varsomt. Rengøring af overfladen kan foretages med en klud med et neutralt (pH 6-8) rengøringsmiddel. Til meget snavsede overflader kan alkalisk (pH 8-10) rengøringsmiddel anvendes. Rengøringsmiddel og snavs fjernes ved aftørring og/eller skylning med rent vand. Anvend en rengøringsklud, blød svamp eller lign. til rengøring. Undgå grov børstning eller kraftigt slid. Følg fortyndings- og andre instruktioner fra producenten af rengøringsmidlet, når der anvendes rengøringsmidler.

Opbevaring

Produktet opbevares køligt og frostfrit
Tørstof ca. 37 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter 1 time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Vaskbarhed og slidstyrke Slidstyrken på den malede overflade er meget god. Den malede overflade kan vaskes gentagne gange. Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Base 1 og base 3: 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Allergimærke (Finland),,M1 klassificering,Finnish Key Flag