TEKNOSPRO JF

  • Vattenburen

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 55 %
Skikttjocklek 0 - 5 mm
Densitet ca. 1,2 g/ml
Partikelstorlek 0,2
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,CE-märkning