TEKNOSPRO JF

  • Vanntynnet
  • Sparkel

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 55 % by volume
Lagtykkelse 0 - 5 mm
Densitet abt. 1,2 g/ml
Partikkel størrelse 0,2
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,M1 klassifisering