TEKNOSPRO JF

  • Vandbaseret
  • Spartel

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 55 % volumen
Lagtykkelse 0 - 5 mm
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Partikelstørrelse 0,2
Godkendelser og certifikater CE-mærkning,M1 klassificering