TEKNOSPRO JF

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Szpachlówka

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 55 % obj.
Grubość warstwy 0 - 5 mm
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Rozmiar cząstek 0,2
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE,Klasyfikacja M1