TEKNOPLAST PRIMER 2

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 53 %
Vikttorhalt ca. 880 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvmatt
Godkännanden & Certifikat SSG 1021-GA