TEKNOPLAST PRIMER 2

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Mellombehandling
  • Grunning
Tørrstoff ca. 53 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 880 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvmatt
Godkjennelser og sertifikater SSG 1021-GA