TEKNOPLAST PRIMER 2

  • 2-komponentna
  • Vmesni premaz
  • Premaz
Suha snov cca. 53 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 880 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 440 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Sijaj Polmat
Dovoljenja & certifikati SSG 1021-GA