TEKNOLUX AQUA 1728-12

Vattenburen UV-Toppfärg

  • Vattenburen

För slutbehandling av förgrundad furu, gran, MDF, HDF och spånplattor för inomhusbruk.

Snabbtorkande och UV-härdande efter bortdrivning av vattnet. Omedelbart efter UV-härdningen uppnås Stark och motståndskraftig yta med egenskaper i nivå med traditionella Syra härdande lacker.

Förbehandling av yta

Ytan måste vara rent och fritt från damm och föroreningar. Träets fukthalt bör vara under 15%. Det optimala är 7-11%.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. För erforderlig ventilation kontakta Teknos representant. Maximal belastning vid stapling 5 kg/cm² vid max. +35°C kärntemperatur. Vissa träslag som till exempel cederträ, ek, mahogny, ask etc. innehåller vattenbaserade ämnen som kan orsaka missfärgning av färgskiktet. För mer information, kontakta vår serviceavdelning.

Lagring

Lämpligaste lagringstemperatur är +5°C - +25°C. Frostfritt, dock ej över +30°C, och utan direkt påverkan av solljus. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning.

Tork metoder

Konvektionsugn + UV ljus.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 54 g/l
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknocolor
Rengöringsförtunning Vatten, TEKNOCLEAN 1949-00.
Kulörer RAL, NCS S och BS. Övriga på förfrågan. Bas 1 (vit) och bas 3 (klar). Kulören är beroende av den använda grundningen. För ytterligare information kontakta vårt laboratorium. TEKNOLUX AQUA 1728-12 levereras för att nyanseras i det specificerade Teknos nyaserings systemet, och det rekommenderas att endast använda recept som redan finns listade i Teknos nyanseringsmaskiner. Vid ändring av något listat recept upphör Teknos produktansvar.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.