TEKNOLUX AQUA 1728-12

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 54 g/l
Gloss
Tinting system Teknocolor
Colours
Safety markings