TEKNOL AQUA 1412-02

  • Vattenburen
  • Träkonserveringsmedel
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 22 g/l