TEKNOL AQUA 1412-02

  • Vesialuseline
  • Puidukaitsevahend
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 22 g/l