TEKNOL AQUA 1412-02

  • Zaščitni premaz za les
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 22 g/l