TEKNOL 3890-00

Volymtorrhalt ca. 36 %
Vikttorhalt ca. 610 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 16 g/l
Glans Matt