TEKNOL 3890-00

Suha snov cca. 36 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 610 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 16 g/l
Sijaj Mat