TEKNOL 3890-00

Zawartość substancji stałych abt. 36 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 610 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 16 g/l
Połysk Mat