TEKNOL 3890-00

Alkyd-akrylgrunning

Vanntynnet alkyd-akrylbaserert grunning.

Industriell maling av kledning og andre treelementer med høvlet og/eller fin overflate. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk. Produktet er kun egnet til industriell bruk.

Malingen har gode deknings- og vedheftsegenskaper samt gode stablingsegenskaper vått – i – vått uten forsert tørking. Malingen beskytter kledningen godt inntil siste malingsstrøk gjøres på byggeplass. Grunningen overmales så snart som mulig, ikke senere enn neste sommer. Kan overmales med både vanntynnet og oljebaserte malinger.

Tekniske datablad

Tørrstoff ca. 36 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 610 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 16 g/l
Glans Matt
Teoretisk dekkevne 9 m²/l for ufortynnet TEKNOL 3890-00 (våtfilm 140 g/m², våtfilm 110 µm, tørrfilm 40 µm)
Tørketid – håndteringstørr etter 1 time
Tynner Vann
Rengjøring Vann