TEKNOFLOOR-HÅRDKITT

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Vattenburen
  • Spackel

TEKNOFLOOR-HÅRDKITT är ett lätt, tvåkomponent och lösningsmedelsfritt epoxikitt. Färgproduktgrupp 86 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används inom- och utomhus för kittning av objekt som bör vara mekaniskt hårda och kemiskt hållbara. Kan användas för att fylla hål och för i- eller bredspackling på betong, tegel, kakel, trä och metall. Används även för kittning av betonggolv och -väggar under TEKNOFLOOR 2K betongfärg. Kittet innehåller ej lösningsmedel. Det varken krymper eller sväller. Lämpligt även för objekt under vatten och för spackling av stora ytor. Tål väder utan övermålning. Efter slipning kan kittet övermålas med alla färgtyper. Tål bensin, olja, svaga syror och alkalier, tvättmedel osv. Tål torr värme (kontinuerligt +100°C).

Förbehandling av yta

Stålytor: Ytan rengörs från fett och smuts t.ex. med TEKNOSOLV 1639. Ytan slipas grov eller stålborstas. För krävande objekt bör ytan blästras till förbehandlingsgrad Sa 2½. Betongytor: Betongen bör vara minst 4 veckor gammal och torr. Skör betong slipas bort eller avlägsnas med våtblästring.

Applicering

Tuberna öppnas genom att trycka korkens spets mot tuböppningen. Korken vrids runt så att tuben öppnas helt. Lika långa ränder av plast- och härdardelen pressas ut på ett slätt underlag. Komponenterna sammanblandas omsorgsfullt så, att kittets färg är homogent ljusgrå. Kittet breds ut till önskad tjocklek med stål-, plast- eller gummispackel. Överflödigt kitt, spackelmärken och stänk avlägsnas innan kittet stelnar. Kittet är lättast att slipa efter 8 - 16 timmar (vid rumstemperatur). Färg eller ett nytt skikt kitt kan appliceras efter ca 6 timmar. Kittyta som genomhärdats och blivit blank bör slipas innan den övermålas.

Appliceringsförhållanden

Under tiden för grundmålningen, appliceringen av kittet och torktiden bör luftens, ytans och kittets temperatur vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ytan som behandlas bör vara torr.
Volymtorrhalt ca. 100 %
Pot life, +23°C 60 - 30 min beroende på temperaturen
Blandningsförhållande 1:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOFLOOR-KOVAKITTI KOVETE
Densitet ca. 0,9 g/ml
Torktid - hanterbar efter 6 timmar
Torktid - slipbar efter 8 timmar
Torktid - genomhärdad efter 7 dygn
Rengöringsförtunning Färskt kitt tvättas bort med vatten och tvättmedel eller med TEKNOSOLV 1639.
Säkerhetsmärkning Plastdel: irriterande, milijöfarlig. Härdare: frätande.