TEKNOFLOOR-HÅRDKITT

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Vesiohenteinen
  • Tasoite
Kuiva-ainepitoisuus n. 100 tilavuus-%
Sekoitussuhde 1:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOFLOOR-KOVAKITTI KOVETE
Tiheys n. 0,9 g/ml