TEKNOFLOOR-HÅRDKITT

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Vanntynnet
  • Sparkel
Tørrstoff ca. 100 % by volume
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOFLOOR-KOVAKITTI KOVETE
Densitet abt. 0,9 g/ml