TEKNODUR COMBI 800-500

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Direkt på metall
  • Enskiktsfärg
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 64 %
Vikttorhalt ca. 1000 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 320 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:9 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7333
Brytsystem Teknomix