TEKNODUR COMBI 800-500

  • Korrosion beskyttende
  • UV-resistent
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • DTM metalmaling
  • et-lagsmaling
  • Topcoat
Tørstof ca. 64 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1000 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 320 g/l
Pot-life 2 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:9 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7333
Tonesystem Teknomix