TEKNODUR COMBI 800-500

  • Korrosjonsbeskyttende
  • UV-resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • DTM (direct-to-metal)
  • Ett Lags maling
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 64 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1000 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 320 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:9 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7333
Tonesystem Teknomix