TEKNODUR COMBI 3430-39

Polyuretanfärg

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Enskiktsfärg
  • Topcoat

TEKNODUR COMBI 3430-39 är en tvåkomponent rostskyddspigmenterad polyuretanfärg med låg lösningsmedelshalt, och med alifatiskt isocyanatharts som härdare

Används som s.k. enskiktsfärg. Färgen kan också användas som täckfärg i polyuretansystem. Lämplig för stål-, zink- och aluminiumytor. Färgen kan användas på flera olika underlag samt på flera typer av gamla färgytor som fäster väl vid sitt underlag.

Färgen bildar ett skikt som har god beständighet mot mekanisk påfrestning och väder. När krav på ytterst god glans- och kulörbeständighet finns, rekommenderas det, att objekten lackeras med TEKNODUR 0290 polyuretanklarlack. Färgens egenskaper är anpassade för elektrostatisk sprutning.

Volymtorrhalt ca. 56 %
Vikttorhalt ca. 850 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 420 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 6:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Blank
Brytsystem Teknotint
Torktid - hanterbar efter 30 min
Torktid - hanterbar efter 5 h
Förtunning Standardförtunning: TEKNOSOLV 9526, TEKNOSOLV 6221 eller TEKNOSOLV 9521
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496