TEKNODUR COMBI 3430-39

  • Korrosioonikindel
  • UV-kindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Ühekihivärv
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 56 mahu%
Tahke aine kogumass ca 850 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 420 g/l
Segu kasutusaeg 1 h 30 min (+23 °C)
Segamissuhe 6:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknotint