TEKNODUR COMBI 3430-39

  • Korrosjonsbeskyttende
  • UV-resistent
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Ett Lags maling
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 56 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 850 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 420 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandingsforhold 6:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Blank
Tonesystem Teknotint