TEKNODUR COMBI 3430-39

  • 2-komponentna
  • Enoslojna barva
  • Premaz
Suha snov cca. 56 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 850 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 420 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Razmerje mešanja 6:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Sijaj Sijaj
Sistem mešanja Teknotint