TEKNODUR 9204-20

  • Värmebeständighet
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Enskiktsfärg
Volymtorrhalt ca. 59 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 370 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 9:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7500
Glans Matt