TEKNODUR 9204-20

  • Produkt termoodporny
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Powłoka jednowarstowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 59 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 370 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7500
Połysk Mat