TEKNODUR 9204-20

  • Kuumakindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Ühekihivärv
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 59 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 370 g/l
Segu kasutusaeg 3 h (+23 °C)
Segamissuhe 9:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7500
Läige Matt