TEKNOCRYL 2K 2540-05

  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 47 %
Vikttorhalt ca. 600 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 490 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 3:2 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOCRYL 2K HARDENER 7326
Glans Halvblank
Brytsystem Teknotint
Godkännanden & Certifikat NORSOK M-501