TEKNOCRYL 2K 2540-05

  • Premaz
Suha snov cca. 47 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 600 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 490 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 3:2 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOCRYL 2K HARDENER 7326
Sijaj Polsijaj
Sistem mešanja Teknotint
Dovoljenja & certifikati NORSOK M-501