TEKNOCRYL 2K 2540-05

  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 47 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 600 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 490 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3:2 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOCRYL 2K HARDENER 7326
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknotint
Aprobaty i certyfikaty NORSOK M-501