TEKNOCOAT AQUA 2550-28 - BASE T

  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 30 %
Vikttorhalt ca. 330 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 30 g/l
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering