TEKNOCOAT AQUA 2550-28 - BASE T

  • Pokrivni Premaz
Suha snov cca. 30 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 330 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 30 g/l
Dovoljenja & certifikati M1 classification