TEKNOCOAT AQUA 2550-28 - BASE T

  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 30 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 330 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 30 g/l
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1