TEKNOCOAT AQUA 2550-28 - BASE T

  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 30 mahu%
Tahke aine kogumass ca 330 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 30 g/l
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon