KORRO SS Prefabrication Primer (Zinc Dust Paste)

Volymtorrhalt ca. 30 %
Vikttorhalt ca. 710 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 550 g/l
Pot life 24 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 1:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: KORRO SS SILICATE PART
Glans Matt
Godkännanden & Certifikat Det Norske Veritas,Germanischer Lloyd