KORRO SS Prefabrication Primer (Zinc Dust Paste)

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Sveisbar
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Shopprimer
Tørrstoff ca. 30 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 710 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 550 g/l
Pot life 24 h (+23 °C)
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: KORRO SS SILICATE PART
Glans Matt
Godkjennelser og sertifikater ,