KORRO SS Prefabrication Primer (Zinc Dust Paste)

Suha tvar oko 30 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 710 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 550 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 24 h (+23 °C)
Omjer miješanja 1:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: KORRO SS SILICATE PART
Sjaj Mat
Dozvole & certifikati ,