HYDROPUR 2K COLOR 7516-15

  • 2-komponent
  • Vattenburen
  • Topcoat

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 38 g/l
Härdare Komp. B: HYDROPUR 7515-99
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknocolor
Densitet ca. 1,2 g/ml