HYDROPUR 2K COLOR 7516-15

  • 2-komponent
  • Vandbaseret
  • Topcoat

Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 38 g/l
Hærder Komp. B: HYDROPUR 7515-99
Glans Halvmat
Tonesystem Teknocolor
Massefylde ca. 1,2 g/ml