HYDROPUR 2K COLOR 7516-15

  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa

Lotne związki organiczne (LZO) abt. 38 g/l
Utwardzacz Składnik B: HYDROPUR 7515-99
Połysk Półmat
System kolorowania Teknocolor
Gęstość abt. 1,2 g/ml