HYDRO OIL

Ytbehandling för trägolv

  • 1-komponent
  • Vattenburen

Vattenburen, enkomponent ytbehandling för trägolv. Färgproduktgrupper 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 5 (FI), matt.

HYDRO OIL lämpar sig för roller- och spackelapplicering på parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen. Ger en naturlig vaxoljad och mycket slitstark yta.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Applicering

Obehandlade och renslipade ytor: Fyll springor med GAP Parkettkitt. Slipa ytan med korn 120. Avlägsna slipdammet. Applicera ett skikt HYDRO OIL längs med träets ådring. Mellanslipa ordentligt med korn 120–150. Avlägsna slipdammet innan ytbehandling. Upprepa applicering med tunna strykningar 1–2 gångar. Se till att varje skikt absorberas jämnt in i ytan. Industrilackad parkett eller tidigare lackade golv: Rengör golvet noggrant. Mellanslipa noga med sandpapper eller slipnät korn 100–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och med en ren, luddfri och fuktig trasa. Applicera ett skikt med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 skikt med roller eller spackel. I osäkra fall, gör ett prov för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning. Ytans renovering:För att renovera ett golv som har behandlats med HYDRO OIL, åtgärda först repor och springor genom att slipa ytan varsamt med sandpapper korn 150. Applicera sedan HYDRO OIL på detta område längs med träets ådring. Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om produkten väl före användning. Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Luftens, ytans och produktens temperatur skall vara +18 - 25 °C och den relativa luftfuktigheten 35 - 65 % under tiden för applicering och torkning.

Underhåll

Den behandlade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 28 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Matt
Densitet ca. 1 g/ml
praktisk spridning En strykning med roller: 8 - 10 m²/l. En strykning med stålspackel: 10 - 12 m²/l.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvät
Emballage Färglös: 5 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.