HYDRO OIL

  • 1-komponent
  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 28 % by volume
Glans Matt
Densitet abt. 1 g/ml