HYDRO OIL

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt jednoskładnikowy

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 28 % obj.
Połysk Mat
Gęstość abt. 1 g/ml